Investovanie

Investovanie do cenných papierov - čo je to?

Investovanie do cenných papierov je nákup alebo predaj aktív, väčšinou sa jedná o akcie alebo dlhopisy, ktoré majú v budúcnosti priniesť investorovi zisk. Nákupom cenného papiera sa investor stáva vlastníkom spoločnosti – v prípade akcií. V prípade dlhopisov sa stáva veriteľom, ktorému sa emitent zaviazal vyplatiť úrok aj s počiatočným vkladom v čase exspirácie – splatnosti dlhopisu. Takéto operácie vedú k tomu že klient si zo svojich prebytočných zdrojov vytvára investičné portfólio, ktoré mu ma v budúcnosti prinášať dodatočné zisky.

Čo mi investovanie do cenných papierov prináša alebo ako to môžem využiť?

Investovanie do cenných papierov by malo v prvom rade priniesť klientovi zhodnotenie jeho investície - kapitálu. Človek sa teda pri investovaní rozhodne dočasne vzdať sa svojej možnosti využiť hotovosť a nakúpi si za ňu cenný papier s tým, že očakáva , že mu v budúcnosti prinesie zhodnotenie jeho počiatočného kapitálu. Prečo teda investovať? Hlavnou myšlienkou investovania je skutočnosť, že v dnešnej dobe môžu peniaze pracovať za Vás a prinášať vám dodatočné zisky. Investovať do cenných papierov sa dá z pravidla troma spôsobmi. Prvým je vyhľadávať si samostatne obchodné príležitosti a spravovať si všetky úkony s tým spojené. Druhou možnosťou je prenechať riadenie vašich investícií profesionálom -

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

JELLYFISH o.c.p. umožňuje svojim klientom nakupovať cenné papiere na rôznych trhoch. Poskytujeme obchodovanie na zahraničných trhoch, čo znamená, že klient má prístupné všetky hlavné burzy sveta. (Pre viac informácií kliknite na link - http://www.rmsfinport.sk/finport-pro ).

Plus spoločnosť JELLYFISH o.c.p. taktiež sprostredkuje klientom nákup cenných papierov na Bratislavskej burze cenných papierov. V tomto smere môže našinec nakupovať akcie slovenských spoločností, ktoré boli zapísané na Bratislavskú Burzu cenných papierov a prijaté na obchodovanie. (Pre viac informácií kliknite na link - https://www.jellyfishocp.sk/sluzby-a-produkty/)

V oboch prípadoch JELLYFISH o.c.p. otvorí klientovi jedinečný majetkový účet cez, ktorý klient buď sám alebo s našou súčinnosťou nakupuje alebo predáva cenné papiere.