Úroky

Úroky sa na účte vypočítavajú na dennej báze a sú vyúčtované 1 krát do mesiaca. Výška úroku je závislá od stavu vysporiadanej hotovosti (kladný zostatok na fin. účte), resp. stavu zapožičaných prostriedkov (záporný zostatok na fin. účte) v príslušnej mene na základe krátkodobých referenčných sadzieb na peňažnom trhu.