Maržové požiadavky

Akcie a ETF

ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia maržaRegT na konci dňa
USA Dlhé pozície 25% ako počiatočné 50%
Krátke pozície 30% cena akcie > 16,67 USD:  30%
cena akcie < 16,67 USD:  5 USD/akcia
cena akcie < 5,00 USD:    100%
cena akcie ≤ 2,50 USD:    2,50 USD/akcia
50%
Kanada Dlhé pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
cena akcie ≥ 2 CAD:  50%
ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
cena akcie ≥ 2 CAD:  50% min. 2,50 CAD/akcia
ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné 50%
Maržové požiadavky u pákových ETF sa znásobujú pákou ETF. (Príklad: ETF s 3 násobnou pákou: 25%*3= požiadavka 75%)
Nemaržovateľné akcie a akcie s vyššími maržovými požiadavkami

Opcie

ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia maržaRegT na konci dňa
USA a Austrália Dlhé pozície žiadne ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície - nekryté Akciová opcia:  Hodnota opcií + MAX(20% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Indexová opcia:  Hodnota opcií + MAX(15% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Menová opcia:  Hodnota opcií + MAX(4% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 0,75% z hodnoty akcií)
ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície - kryté Počiatočné požiadavky podkladového aktíva + Hodnota Na peniazoch ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné ako pri US opciách

Futures

Maržové požiadavky pre futures sú stanovené na základe rizikovosti portfólia resp. podľ platných podmienok príslušných búrz.

CFD

ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia marža
CFD - Akcie Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Na základe rizikovosti portfólia (min. 10%)
CFD - Indexy Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža podkladový futures (min. 5% alebo 5 štandardných odchýlok)
CFD - Austrália Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Maržové požiadavky ASX