Krátky predaj

Krátky predaj je špekulácia na pokles hodnoty cenného papiera, napríklad akcie. Pokiaľ obchodník očakáva pokles ceny kurzu akcie, preto zvolí formu krátkeho predaja. Krátky predaj je možný len s akciami, ktoré je možné vypožičať od iných majiteľov. Za takúto výpožičku musí obchodník platiť poplatok a zaplatiť dividendu. Všetky tieto činnosti automaticky zabezpečuje broker.