Inteligentné pokyny

STOP (STP) a STOP Limit (STP LMT)

Umožňujú zabezpečiť pozíciu voči poklesu hodnoty a stanoviť maximálnu možnú stratu. Pri podávaní pokynu stačí určiť Stop cenu prípadne aj Limitnú cenu (podľa typu pokynu). Ak trhová cena dosiahne Stop cenu pokyn vstupuj na trh ako Market pokyn, resp. Limitný pokyn.

Trailing Stop (TRAIL) a Trailing Limit (TRAIL LMT)

Rozšírené Stop pokyny o pravidelnú úpravu Stop a Limitnej ceny, čím zvyšujú pravdepodobnosť realizácie pokynu za výhodnejšiu cenu. Stop cena sa automaticky upravuju spolu s rastom trhovej ceny.

Market-On-Open a Limit-On-Open

Pokyn vstupuje do platnosti a bure realizovaný len na začiatku nasledujúceho obchodného dňa. Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Nerealizovaný pokyn bude automaticky zrušený.

Market-On-Close a Limit-On-Close (LOC)

Pokyn vstupuje do platnosti a bude realizovaný len na konci obchodného dňa. Realizovaný bude za uzaváraciu cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Pokyn možno zadať výlučne 10, resp. 15 minút (podľa pravidiel zahraničného trhu).