Denný obchod

Legislatívne podmienky USA upravujú denné obchodovanie na obchodných účtoch

  • nákup a neskorší predaj toho istého finančného nástroja v ten istý deň, toto platí aj mimo bežných obchodných hodín.
  • Nákup 100 ks akcií MSFT a ich predaj resp. krátky predaj 100 ks akcií MSFT a ich spätná kúpa v ten istý deň. Predaj otvorenej pozície 100 ks MSFT. Realizácia predajného pokynu 150 ks akcií MSFT uzatvorí existujúcu pozíciu a vytvorí krátky predaj 50 ks akcií MSFT.
  • realizácia opcií, pri ktorých prichádza k dodávke akcií
  • uzatvorenie pozície brokerom kvôli nesplnenej maržovej požiadavkeObchodný účet s hodnotu menšiou ako 25 tis. USD, može realizovať 3 denné obchody za 5 obchodných dní. Pokiaľ bude realizovaných viac denných obchodov bude obchodný účet zablokovaný na otváranie nových pozícií na dobu 90 dni. Blokáciu možno zrušiť

  • trhovým zhodnotením hodnoty účtu nad 25 tis. USD,
  • nechať blokáciu vypršať pod 90 dňoch,
  • požiadať o odblokovanie obchodného účtu. Odblokovať obchodný účet takto možno 1 krát za 180 dní.

Obchodný účet s hodnotou vyššiou ako 25 tis. USD môže realizovať neobmedzený počet denných obchodov