Burza

Čo je to?

Základná definícia hovorí o tom, že je to miesto, na ktorom sa stretáva ponuka s dopytom. Ponuku s dopytom tvoria kupujúci, predávajúci a rôzni sprostredkovatelia. Cena za ktorú sa predáva sa nazýva kurz. V súčasnej podobe sa na burze obchodujú väčšinou finančné nástroje ako sú akcie, meny, komodity, deriváty a pod. Burzy sú čoraz viac regulované a majú nad sebou dohľad, aby sa zabezpečilo regulárne fungovanie. Každá burza si stanovuje svoje pravidlá, ktoré sa jej členovia zaväzujú dodržiavať. Okrem regulovaných trhov – burzy poznáme aj trhy OTC (over the counter), sú to trhy ktoré nie sú regulované a môžu mať špecifické podmienky obchodovania.

Čo mi burza prináša alebo ako ju môžem využiť?

Burza je nekonečné more možností, dostatočné znalosti trhu môžeme efektívne využiť vo svoj prospech. Voľba vhodnej oblasti a vhodného nástroje je základ pre úspešné obchodovanie. Na trhu majú informácie cenu zlata. V prípade ak by sme dokázali predpovedať radikálny úspech, alebo naopak pád spoločnosti, vedeli by sme to zhodnotiť vo svoj prospech. Naše znalosti nemusíme aplikovať len na spoločnosti, môžeme ich aplikovať tiež na komodity ako sú káva, ropa, striebro atď. , rôzne meny a pod. Komodity nám bývajú častejšie bližšie a ich vývoj dostupnejší ako spoločnosti, preto môžu byť vhodnou voľbou pre mnohých investorov.

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

Naša spoločnosť Jellyfish Vám prináša možnosť obchodovať na 120tich trhoch sveta v 26 krajinách, ale tiež na burze cenných papierov v Bratislave. Po jednoduchej registrácii, Vám poskytneme obchodnú platformu, prostredníctvom ktorej viete byť súčasťou burzy, kupovať a predávať. Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom bezplatne finančného analytika, ktorý Vám poradí v prípade ak sa neviete rozhodnúť. Pre začiatočníkov je vhodnou voľbou „demo“ účet JELLYFISH, na ktorom si každý klient vie na „nečisto“ vyskúšať ,ako by sa mu darilo na burze. Našinci majú často bližšie k titulom, ktoré môžu vidieť v blízkosti svojich domovov, preto sprostredkúvame aj slovenskú burzu.