Týždenné správy

Centrálne banky rozhodujú o menovej politike

11.12.2017

Pondelok 11.12.2017

Začiatok týždňa je z pohľadu makrokalendára pomerne prázdny. Nečakajú nás žiadne dáta, ktoré by mohli ovplyvniť vývoj na jednotilivých aktívach a preto sa bude trh zameriavať na korigovanie minulotýždňových trendových pohybov. Zvyšok týždňa však bude plný rozhodnutí centrálnych bánk.

Utorok 12.12.2017

V utorok uvidíme dáta inflácie z UK o 10:30 ktoré budú bezpochyby hýbateľom na liborvých aktívach (GBP). Dáta sa očakávajú na úrovni 3,0%. Jedná sa už o druhý odhad a tak by nemali byť zásadným spôsobom vzdialené od konsenzu. O 14:30 uvidíme z USA index cien výrobcov (PPI). Je to index ktorý meria infláciu pri vstupoch do výroby nie pri spotrebiteľskom tovare. Dáta môžu poskytnúť ďalší rozmer toho ako sa darí inflácii v U.S. O 20:00 bude rečniť Draghi, avšak tento prejav asi nebude mať veľa spoločné s menovou politikou, pretože sa jedná o záverečný prejav na podujatí kultúrnych dní ktoré je organizované zo strany ECB. preto neočakávam zásadný vplyv na EUR zo strany tohto komentára. 

Streda 13.12.2017

V stredu o 10:30 uvidíme dáta rastu miezd z UK. Jedná sa o ukazovateľ, ktorý priemeruje posledné tri mesiace a porovnáva sa medziročne. Tieto dáta sú indikátorom pre infláciu. Ak rastú mzdy rýchlejšie, ako sa očakáva je pravdepodobné, že v krátkej budúcnosti aj inflácia bude vyššia. Čo je v tomto smere pre BoE dôležitým faktom. O 14:30 uvidíme dáta inflácie z US, ktoré čiastočne poodhalia aký by mohol byť večerný slovník guvernerky Yellen. Je takmer isté že fed o 20:00 zvýši sadzby. Kľúčom pre ďalší vývoj USD však budú nové projekcie, inflácie, nezamestnanosti a HDP a taktiež komentár smerom k ďalšiemu utesňovaniu sadzieb. Ak by sa ukázalo že Fed je pripravený na 4 zvýšenia môže to mať dopad na posilennie USD. Ak sa ukáže, že zostáva na posledných projekciách s očakávaním 3 rastov sadzieb, môže to byť skôr neutrálne. Ak by bol Fed opatrnejší a deklaroval by len 2 zvýšenia USD by zásadnejšie oslabil. O 20:00 padne rozhodnutie a o 20:30 bude mať guvernérka tlačovú konferenciu kde dovysvetľuje rozhodnutie CB.   

Štvrtok 14.12.2017

O 1:30 uvidíme dáta z Austrálskeho trhu práce, ktoré budú mať vpylv na obchodovanie AUD. O 3:00 budú zverejnené dáta priemyselnej prodúcie z Číny, ktoré vplývajú na pacifické meny a teda AUD a NZD. O 9:30 bude rozhodovať SNB - Švajčiarska centrálna banka o nastavení monetárnej politiky, čo je riziko pre aktíva v CHF. O 10:00 bude máť guvernér SNB tlačovú konferenciu k rozhodnutiu. O 13:00 bude rozhodovať BoE - Britská centrálna banka o nastvení monetárnej politiky. A o 13:45 bude rozhodovať ECB o nastavení monetárnej politiky. Toto zasadnutie však nemusí mať zásadnejši vplyv lebo všetko potrebné ECB predostrela na poslednom zasadnutí. O 14:30 bude máť guvernér ECB Draghi prejav k rozhodnutiu centrálnej banky. 

Piatok 15.12.2017

Piatok sa už opäť bude niesť v pokojnom móde po týždny plnom kľúčových rozhodnutí. Dá sa povedať, že pre centrálne banky to bude posledný dôležitý týždeň pred začiatkom vianočného voľna.