Blog

nový cenník je protihodnotou za Vašu spokojnosť

23.05.2017

 

Nie vždy je cena za službu to najpodstatnejšie, čo vás urobí spokojným. Cena za produkt alebo službu je len jedným ukazovateľom spokojnosti, pretože ostatné atribúty, ako napr. profesionálne vybavenie Vašej požiadavky, ústretovosť personálu, odbornosť človeka, ktorý rieši to, čo potrebujete, alebo kvalita sú tiež dôležitým ukazovateľom a adekvátnou hodnotou, ktorú za službu môžete dostať.

     Napriek tomu, je cena akýmsi základným parametrom rozhodnutia sa pre službu alebo produkt v tej ktorej spoločnosti. My sme sa v našej spoločnosti rozhodli upraviť cenník služieb najmä tak, aby bol ľahko orientovateľný, prehľadný, konštruktívny, spravodlivý, porovnateľný s konkurenciou ale napriek tomu cenovo dostupnejší.

     Spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. prešla už toľkými zmenami, že sme pokladali za potrebné zmeniť aj ceny za služby, ktoré poskytujeme. Našou misiou je presne definovaná:

S prihliadnutím na dlhoročnú históriu našej spoločnosti, profesionálny prístup ku klientom a neustálym zdokonaľovaním našich služieb zameriavame svoju pozornosť na edukáciu investorov v oblasti investovania na slovenskom i zahraničnom kapitálovom trhu. Rešpektom voči klientom i voči obchodným partnerom budujeme dôveru a profesionalitu vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Držíme sa jej a veríme, že má hmatateľné výsledky. Našou cenou bude vždy spokojnosť klienta, a preto sme voči nemu prudko orientovaní.

     Verím, že zmeny v cenníku budú pre vás prínosom a adekvátnou protihodnotou za služby, o ktoré máte alebo budete mať záujem.

 

Mgr. Lucia Kuruczová

Generálna riaditeľka