Aktuality

Piatkové dáta NFP s minimálnym vplyvom

11.12.2017

Prvý piatok v mesiaci patrí americkým dátam z trhu práce. Report obsahoval tri zásadne údaje a to je mieru nezamestnanosti, ktorá skončila na úrovni 4,1% vs. 4,1% očakávanie trhu. Oproti minulému mesiacu tu nie je žiadna zmena.

Ak sa pozrieme na čistú zmenu zamestnaných osôb v ekonomike USA tak nové zamestnanie si našlo 228 tis. vs. 198 tis. očakávanie trhu. Dáta skonči o 30 tis. nad očakávanie trhu. Avšak spätná revízia za minulý mesiac skončila negatívne a odobrala minulomesačnému výsledku -17 tis. Čiže celkový prírastok nad očakávania trhu aj po revízií za minulý mesiac bol 13 tis zamestnaných osôb. Celkovo mierne pozitívne číslo. Avšak v rámci zamestnanosti Fed plní svoj cieľ a tento výsledok nebude mať vplyv na rýchlejšie zvyšovanie sadzieb. Čísla naznačujú, že trh práce pokračuje v dobrej kondícii a zatiaľ sa nečrtajú žiadne problémy.

Posledný výsledok bol priemerný nárast hodinovej mzdy. Mzdy rástli na medzimesačnej báze na úrovni 0,2% vs. 0,3% očakávania trhu. Toto je na druhej strane mierne negatívny výsledok, pretože rýchlejší rast miezd bude mať v krátkej budúcnosti aj silnejší vplyv na rast inflácie, čo je v súčasnosti pre Fed podstatné. Celkovo sa tak dáta NFP dajú označiť za výsledok s mierne negatívnou "príchuťou" pre americký dolár.

Tomu nasvedčovala aj reakcia trhu keď EURUSD krátko po dátach vzrástol o 30 pipov. Napriek tomu je to len mierna reakcia oproti tomu, aký vplyv mali NFP v minulosti. Dôvodom je fakt, že v rámci trhu práce Fed plní svoj mandát dokonale a pozornosť trhu sa sústredí na rast inflácie.