Aktuality

BoJ rozhodovala o monetárnej politike

06.11.2017

Dnes nad ránom Bank of Japan rozhodovala o moentárnej politike. Banka naďalej ostáva v super uvoľnenom režime. 

  • Krátkodobé sadzby ostávajú na úrovni -0,1%
  • Nákup dlhopisov ostáva na úrovny 80 trl yenov ročne.
  • A cieľ výnosovej krivky 10 ročných dlhopisov ostáva na 0%. 

Všetci členovia s výnimkou jedného sa zhodli, že súčasné momentum opatrení bude postačujúce na dosiahnutie 2%-ného inflačného cieľa v roku 2019/20 (FY). Banka monitoruje dopady uvoľnených opatrení a nizkych sadzieb na ziskovosť domáceho finančného sektora. Zatiaľ sa tento faktor prejavil len mierne a to aj vďaka tomu že banky majú vytvorené dostatočné rezervy. Globálny rast je aktuálne dobry avšak pre Japonsko naďalej hrozia riziká. Najmä z hospodárskej politiky USA a taktiež geopolitické riziko v spojení so Severnou Kóreou.