Aktuality

Aktualizovaný Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional

13.03.2018

Dňa 12.3. 2018 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb spoločnosti JELLYFISH o.c.p.,a.s. ku ktorému sa viažu prílohy: Ostatné poplatky - Príloha 1, Zoznam reálnych dát - Príloha 2 a Úrokové sadzby - Príloha 3. Do povedomia dávame aj zmenu názu z RMS Finport Professional na JELLYFISH Finport Professional a taktiež aj nový produkt Riadené portfólio.