Aktuality

Piatkové NFP s pozitívnym výsledkom

12.03.2018

Piatkové výsledky trhu práce z USA skončili s pomerne pozitívnym výsledkom. Novovytvorené pracovné miesta v USA boli v mesiaci február na úrovni 313 tis. vs. 205 tis. očakávanie trhu.  Miera nezamestnanosti sa síce zhorčila na 4,1% vs. 4,0% ale dôvodom je najmä zvýšenie participácie na pracovnom trhu, čo dlhodobo robilo problémy. Participácia je na úrovni 63% vs. 62,7% minulá hodnota. Miera rastu miezd mierne zaostala, keď na medzimesačnej báze rástli mzdy len 0,1% vs. 0,2% očakávanie trhu. Napriek tomu trh práce vykazuje pomerne slušné čísla podporujúce pokračovanie politiky postupného zvyšovania sadzieb zo strany FEDu.