Akcionári

Akcionár - kto je to?

Akcionár je osoba, ktorá vlastní cenne papiere a v tomto prípade sa z pravidla jedná o akcie. Akcionárom sa stáva právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenné papiere, v tomto prípade akcie, nákupom na svoj majetkový účet. Ak sa klient stane akcionárom plynú mu z toho v zásade hlavne práva ale taktiež povinnosti. Veľkosť podielu akcionára sa meria počtom vlastnených akcií z celkového balíka emitovaných akcií krát menovitá hodnota. Akcionár má tri základné práva. Právo na zisk spoločnosti, právo podieľať sa na riadení spoločnosti a právo na prípadnom likvidačnom zostatku danej spoločnosti. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a po prípadnom zániku spoločnosti ručí len do výšky svojich podielov na likvidačnom zostatku. Čo v preklade znamená, že akcionár môže prísť maximálne o hodnotu svojich nakúpených akcií.

Akcionár - čo mi to prináša alebo ako to môžem využiť?

Byť akcionárom prináša hlavne možnosť zhodnocovať svoje prebytočné finančné prostriedky. Prípadne sa priamo podieľať na ovplyvňovaní a riadení tej ktorej vybranej spoločnosti. Väčšina klientov je však spájaná s prvým prípadom, pretože na ovplyvňovanie vývoja v spoločnosti by akcionár musel mať majoritný podiel z celkového balíka akcií. V neposlednom rade možno medzi výhody zaradiť aj prestíž a možnosť nezávislosti či finančnej slobody.

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

JELLYFISH o.c.p. umožňuje svojim klientom nakupovať akcie na rôznych trhoch. Poskytujeme obchodovanie na zahraničných trhoch, čo znamená, že klient má prístupné všetky hlavné burzy sveta. Stať sa tak akcionárom veľkých svetových firiem nebolo nikdy jednoduchšie ako v dnešnej digitálnej dobe internetu.  (Pre viac informácií kliknite na link - http://www.rmsfinport.sk/finport-pro ).

Plus spoločnosť JELLYFISH o.c.p. taktiež sprostredkuje klientom nákup cenných papierov na Bratislavskej burze cenných papierov. V tomto smere môže našinec nakupovať akcie slovenské spoločností, ktoré boli zapísané na Bratislavskú Burzu cenných papierov a prijaté na obchodovanie. (Pre viac informácií kliknite na link - https://www.jellyfishocp.sk/sluzby-a-produkty/)