Akcie

Čo je to?

 

Akcia je cenný papier, ktorý vydáva akciová spoločnosť. Akcie môžu byť zaknihované a listinné. Na vyspelých trhoch sa obchoduje len so zaknihovanými akciami. Zaknihované akcie musia byť vedené na majetkovom účte. Kúpou akcie sa stávame súčasťou akciovej spoločnosti a a máme nárok na riadení spoločnosti, výplatu dividendy a v prípade ak by spoločnosť prišla do likvidácie, aj na likvidačný zostatok. Akciová spoločnosť zvoláva tzv. valné zhromaždenie, na ktorom má právo sa akcionár zúčastniť. Na valnom zhromaždení sa preberajú všetky dôležité otázky spoločnosti ako : prerozdelenie zisku, smerovanie spoločnosti, zánik spoločnosti atď, každý z akcionárov má právo hlasovať podľa svojho uváženia.

 

Čo mi akcie prinášajú alebo ako ich môžem využiť?

 

Akciu si môžeme zvoliť ako vhodnú formu investičného nástroja pre zhodnotenie svojho kapitálu. Ak spoločnosť napreduje a rastie, tak rastie aj hodnota jej akcií. V prípade ak produkuje zisk, tak na valnom zhromaždení sa rozhodne či sa vyplatia dividendy, alebo reinvestuje svoj zisk do ďalšieho rozvoja spoločnosti – čo by malo znamenať rozmach a tým pádom aj rast ceny akcií. Pri dostatočnej znalosti akciovej spoločnosti môžem využiť jej rast, ale taktiež aj jej úpadok. Úpadok spoločnosti sa dá využiť tzv. short sale, čiže obchodovaním na krátko.

 

Čo mi v tejto veci ponúka JELLYFISH o.c.p.?

 

Spoločnosť Jellyfish o.c.p. a.s. pôsobí na finančných trhoch viac ako 20 rokov. Naša spoločnosť sprostredkúva kúpu a predaj akcií ako slovenských tak aj zahraničných. S nami môžete obchodovať na viac ako 120 svetových trhoch vo viac ako 26 krajinách sveta. Po jednoduchej registrácií Vám poskytneme aplikáciu alebo on-line platformu priamo do vašich počítačov, tabletov či smartfónov a budete môcť obchodovať s akciami kedykoľvek a kdekoľvek. Po realizácii Vášho pokynu sa akcie automaticky pripíšu na Váš majetkový účet, ktorý je u nás pre zahraničné cenné papiere bezplatný. Dividendy sa pripisujú priamo na Váš majetkový účet. Nakúpiť akcie nebolo nikdy jednoduchšie.